Alacant millora la senyalització horitzontal i vertical dels carres de la ciutat

1896

L’Ajuntament d’Alacant substituirà 700 senyals verticals de trànsit i *repintará més de 5.000 metres quadrats de passos de vianants en tota la ciutat, a través del nou contracte de Senyalització Vertical i Horitzontal. El regidor de Mobilitat i Trànsit de l’Ajuntament, el popular José Ramón González, ha portat a la junta de Govern l’últim tràmit del contracte de ‘Explotació Integral de la Senyalització Vertical i Horitzontal d’Alacant’ que va ser adjudicat a la mercantil *Aceinsa Llevant S.A, aprovant hui els Plans de Seguretat i Salut per a cadascun dels lots, amb l’objectiu de poder així signar l’acta d’inici del contracte.

Aquest contracte, va ser adjudicat en Junta del 23 de desembre per un total de 3.873.537,47€, dividit en dos lots, el primer inclou l’Explotació de la Senyalització Vertical per 1.786.520,38 €, i el segon, referit a l’Explotació Integral de la senyalització Horitzontal, es va assignar per 2.087.017,09 €.

L’edil de Mobilitat va mostrar la seua satisfacció per “la finalització del procediment i poder disposar del necessari contracte per als pròxims quatre anys, que s’ha adjudicat amb un estalvi d’1.427.631€ del pressupost base de licitació que va ser de 5.301.168,68 euros, amb el qual es garanteix l’adequada senyalització a la nostra ciutat i la seguretat viària en l’àmbit urbà, amb l’objectiu de tindre un millor i més segur sistema de mobilitat urbana”.

En relació a les millores contemplades en el plec el regidor José Ramón González ha explicat que “l’empresa *Aceinsa Llevant ha assumit el compromís de substituir un total de 700 senyals, 350 verticals d’alumini amb més de 10 anys d’antiguitat i 120 pals d’alumini, i altres 350 senyals verticals d’acer amb més de 10 anys d’antiguitat”.

A més l’edil de Trànsit també ha ressaltat el compromís de la mercantil del contracte de “mantindre en els seus llocs de treball, durant el període de vigència del contracte, al personal que, en el seu cas, se subrogue, excepte en els casos d’extinció de la relació laboral per la voluntat dels treballadors, jubilació, defunció o acomiadament disciplinari”.

En concret, al seu torn *Aceinsa assumeix la millora de la qualitat de la pintura del viari principal de la ciutat, pintura en reflexiu, utilitzar plàstics en fred, antilliscants i reflectors, i assumeixen el pintat de 5.200 m² de passos de vianants amb plàstics en fred, antilliscants i reflectors.

El contracte, formalitzat mitjançant document administratiu el passat 27 de gener, té una duració de quatre anys i compta amb la possibilitat d’una pròrroga expressa, de màxim un any, sempre que medie acord per totes dues parts.

La senyalització horitzontal i vertical en l’ordenació del trànsit de vehicles i persones és un servei bàsic relatiu a la seguretat i la mobilitat urbana, i de la seua correcta implantació, depenen diversos àmbits de la vida urbana i les fallades o deficiències en aquesta, generen impactes d’on es deriven conseqüències d’índole social i econòmica.

La contractació del Servei de “Explotació Integral de la Senyalització Vertical i Horitzontal de la Ciutat d’Alacant” comprén els treballs i obres relatius a la instal·lació de quants elements servisquen per a l’ordenació i regulació de la circulació en la xarxa viària de la ciutat d’Alacant o puguen afectar la via pública, mitjançant senyalització vertical, horitzontal, lluminosa, abalisament de qualsevol classe, barrera bionda o qualsevol altres elements d’ordenació, regulació o control.

La senyalització entra dins de les competències de la Regidoria de Seguretat i Trànsit de l’Ajuntament d’Alacant, i comprén les operacions de subministrament, muntatge, conservació, manteniment, modificació, retirada, explotació.

COMPARTIR