Castelló adjudica una nova obra per a reduir el risc d’inundacions en la Marjaleria

1330

L’Ajuntament de Castelló dóna un nou pansa per a millorar les infraestructures antiinundacions en la Marjaleria. El Govern municipal ha adjudicat per 704.740,36 euros l’increment d’alleujament de les sèquies L’Obra (fase II) i La Ratlla. El regidor d’Ordenació del Territori i tinent d’Alcaldia del Grau, Rafa Simó, ha explicat que aquestes dues actuacions estan arreplegades en l’estudi de inundabilitat del Pla Especial de la Marjaleria amb l’objectiu de “augmentar la capacitat d’evacuació de l’aigua superficial i reduir així el risc d’inundacions”.

L’actuació consistirà en l’augment de la capacitat actual d’abocament al mar de la sèquia de l’Obra, amb la incorporació d’un bombament d’1,5 m3/s (aconseguint els 5 m3/s previstos en l’estudi de inundabilitat) i l’alleujament de la sèquia la Ratlla aigües a dalt dels terrenys inundables de la Marjaleria, amb el bombament d’1 m3/s a la sèquia de l’Obra, la qual posseirà capacitat suficient una vegada realitzada la seua ampliació.

El termini d’execució de les obres està fixat en quatre mesos. Gimecons Construccions i Contractes SL ha resultat adjudicatària d’aquestes obres amb una baixa en l’oferta de l’11,86% sobre el pressupost de licitació, la qual cosa es tradueix en una reducció de més de 90.000 euros en el cost final del projecte.

El regidor Rafa Simó ja va recordar en el ple celebrat dijous passat que durant aquest mandat el Govern municipal “ha invertit prop de cinc milions d’euros en la Marjaleria per a millorar les condicions d’habitabilitat de l’entorn”. Augment en la capacitat d’alleujament de diferents sèquies; millores en canalitzacions i il·luminació de carrers; asfaltat –com el del camí Serradal-; millores en el centre cívic o instal·lació d’una font municipal d’aigua potable són algunes de les actuacions que va citar l’edil.

Les principals inversions s’han centrat en l’execució d’infraestructures hidràuliques contemplades en l’estudi d’inundabilitat, com les que es van a executar en aquests pròxims mesos en la sèquia L’Obra i la de la Ratlla. Aquests 700.000 euros d’inversió en 2018 se sumen als més de tres milions d’euros invertits en altres obres contra inundacions executades en 2016 i 2017 per a mitigar els efectes dels episodis de fortes pluges en el centre del Grau i en la Marjaleria, projectes que es van executar dins del paquet d’obres financerament sostenibles que es van a executar enguany.

Així, el Govern municipal va executar fa dos anys la primera fase del projecte d’increment d’alleujament de la sèquia de l’Obra, que es va adjudicar per un import de 686.000 euros a la unió temporal d’empreses ADC-Jujosa; el projecte d’ampliació de la capacitat d’alleujament de la sèquia de la Plana, que va executar Becsa per un import d’1.380.000 i el projecte de renovació de l’estació de bombament Verge del Carme del Grau, que s’ha va adjudicar per un import de 267.000 euros també a Becsa. L’any passat es van invertir al voltant de 700.000 euros en la millora de la Primera Travessera i la conducció d’aigües residuals a la depuradora així com la millora de la xarxa de sanejament en altres punts de la Marjaleria.

COMPARTIR