Castelló declararà el ficus de Maria Agustina i l’olivera de Rei en Jaume com a arbres monumentals d’interès local

819

El ficus de Maria Agustina i l’olivera de l’avinguda de Rei en Jaume seran els dos primers arbres a incorporar-se al catàleg d’arbres monumentals d’interès local de la ciutat de Castelló. L’alcaldessa Amparo Marco ha subratllat que tots dos exemplars “destaquen pels seus valors biològic, paisatgístic, històric, cultural i social per a la ciutat de Castelló”, per la qual cosa el Govern municipal elevarà al ple d’aquest dijous la proposta per a aprovar la declaració com a arbres monumentals d’interès local.

El ficus de la plaça Maria Agustina va ser plantat a principis de la dècada de 1930 i destaca pel seu gran port, amb una altura de 18 metres, un tronc de 4,55 metres de circumferència i una copa de 25 metres.

Quant a l’olivera de l’avinguda Rei en Jaume, que va ser plantada en la seua ubicació actual en 1984, aconsegueix l’edat de 350 anys, presenta un tronc de 5,90 metres de perímetre i una copa de 8 metres de diàmetre. cal destacar que el nou planejament urbanístic contempla la millora de la integració paisatgística de l’olivera amb l’objectiu de potenciar els valors que ho fan mereixedors de la seua inclusió en el catàleg d’arbres monumentals d’interès local.

La inclusió d’aquests exemplars singulars en el catàleg d’arbres monumentals d’interès local permetrà establir mesures de protecció específiques com l’establiment d’un perímetre de protecció i 22,5 metres, coincident amb el qual està establit en el catàleg d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana (12,5 de copa més altres 10 de seguretat). Qualsevol actuació que es realitze dins del perímetre de 14 metres de ràdio estarà subjecta a autorització administrativa per a assegurar la protecció de l’arbre monumental.

L’acord de declaració serà presentat a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, juntament amb una fitxa descriptiva amb les dades que avalen els valors de l’arbre a protegir. La Conselleria procedirà a la inscripció del ficus i l’olivera en la corresponent secció del catàleg d’arbres monumentals mentre que l’Ajuntament s’encarregarà de gestionar el seu corresponent catàleg d’arbres monumentals d’interès local a més de les accions de conservació del ficus, amb el suport tècnic de la Conselleria per a coordinar i supervisar els treballs.

Cal destacar que la Llei autonòmica de Patrimoni Arbori Monumental ja incorpora dins de la protecció genèrica el ficus i l’olivera, que formen part del catàleg d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana. Aquesta protecció genèrica inclou accions de cultiu, podes lleus, tractaments fitosanitaris i pràctiques tradicionals per a manteniment de l’arbre o recol•lecció de fruits; activitats educatives, científiques i ecoturístiques si l’estat fitosanitari ho permet; treballs de conservació de l’arbre i el seu entorn en coordinació amb la Conselleria competent.

COMPARTIR