Castelló liderarà un programa per a avançar cap a entorns amigables amb les persones majors

629

Ha sigut seleccionada per l’OMS per a un projecte que la capacitarà per a influenciar i implementar experiències en altres municipis

La regidora de Gent Gran, Mary Carmen Ribera, ha informat que Castelló ha sigut seleccionada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), juntament amb les ciutats de Barcelona i Cosdala, per a liderar a Espanya un programa de mentoratge que té per objecte avançar cap a entorns amigables amb les persones majors.

El citat programa es dirigeix a les 700 ciutats que actualment estan integrades en la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb la Gent Gran, Castelló entre elles, i en el mateix s’ofereixen 20 partenariats que en el nostre país seran exercits per Barcelona i Coslada, que treballaran juntes, i Castelló, que ho farà amb la Intendència de Montevideo.

Mentor-afe pretén construir lideratges per a la pròxima dècada de ciutats i comunitats amigables amb les persones majors, de manera que Castelló, a través d’aquest partenariat, aconseguirà capacitar-se i reforçar-se més en la transformació de la ciutat com un lloc millor per a la població de més edat amb el suport d’un mentor, és a dir, de persones expertes en la matèria.

Les habilitats que destaca el programa de l’OMS com més importants per al desenvolupament d’entorns amigables amb l’edat són, entre unes altres, advocar per les persones majors i els entorns amigables amb l’edat, construir aliances estratègiques, facilitar processos participatius, comprendre i abordar les desigualtats, realitzar una avaluació de referència, desenvolupar un pla d’acció i un disseny de programa basat en l’evidència, administrar i coordinar equips i implementar i administrar un projecte de treball amigable amb les persones majors.

Cal recordar que Castelló Ciutat Amigable amb les Persones Majors és un pla desenvolupat per la Regidoria de Gent Gran entre els anys 2017 i 2019 que pretén, en suma, impulsar accions per a millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

COMPARTIR