Castelló promou el projecte La Llar Primer per a ajudar persones drogodependents sense llar

656

Amparo Marco subratlla la importància d’aquesta iniciativa que facilita l’autonomia de persones amb llarga trajectòria de vida al carrer

L’Ajuntament de Castelló col·labora amb la Fundació Salut i Comunitat (FSC) per a desenvolupar el projecte La Llar Primer mitjançant un conveni dotat amb 28.000 euros. L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar una nova oportunitat a persones sense llar amb consum actiu de drogues i dificultats de salut associades.

“El Govern municipal posa a les persones en el centre de les seues polítiques, i aquest projecte suposa un canvi de model en l’atenció del sensellarisme”, ha assenyalat l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. La Llar Primer es basa en el model Housing First, que té com a objectiu la provisió immediata d’un habitatge estable i l’acompanyament professional per a facilitar l’autonomia personal dels usuaris.

“Trobar un habitatge és un pas fonamental per a dignificar les condicions de vida de persones amb una llarga trajectòria al carrer”, ha explicat el regidor de Benestar Social, José Luis López, qui recorda que aquest projecte segueix els passos d’iniciatives posades en marxa en ciutats com Madrid i Barcelona.

L’equip de professionals que desenvolupen el projecte a Castelló està format per un coordinador tècnic, un treballador social o director del programa, una psicòloga i un integrador social. Tots ells ofereixen un suport especialitzat a través de la xarxa estandarditzada de serveis socials i de salut.

El pla d’actuació s’estructura a partir de cinc fases: la cerca d’habitatges; la selecció i preparació prèvia dels participants; l’entrada a la casa i procés d’adquisició d’autonomia; i el seguiment i avaluació del programa.

Els serveis concrets que ofereix La Llar Primer són el de l’habitatge estable, el suport socioeducatiu i la mediació comunitària enfront de possibles situacions de conflicte amb veïns de l’entorn. Dins del suport socioeducatiu es procura l’accés a la xarxa de serveis i a les prestacions de caràcter universal; es faciliten les prestacions econòmiques i assistencials a les quals tinguen dret; es recuperen les habilitats personals, les relacions amb l’entorn, l’autogestió, les relacions familiars i socials; s’ajuda en el seguiment dels tractaments terapèutics que siguen necessaris; i es facilita la cerca de treball.

COMPARTIR