Comença la conversió en zona de vianants de la plaça del Arquebisbe Olachea

1105

L’Ajuntament ha iniciat les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de l’Arquebisbe Olaechea, al barri de Sant Marcel·lí. El projecte d’actuació contempla la creació d’una nova plaça, envoltada per un jardí, que servirà per celebrar activitats lúdiques. L’espai inclourà zones de descans i de relació veïnal, una font per a beure, àrees d’ombra i un espai diàfan per a usos diversos, com ara la col·locació de monument faller, o activitats relacionades amb el barri.

La zona a convertir en zona de vianants és l’encreuament entre els carrers Arquebisbe Olaechea i Sant Marcel·lí, una reivindicació veïnal que, a més, és una de les intervencions recollides en l’Estudi per a la millora de l’espai públic del barri de Sant Marcel·lí, realitzat amb participació pública.

Es tracta d’una zona que ja va ser objecte d’actuació: es va realitzar una acció «blana», consistent en la col·locació d’una sèrie de jardineres per tal de crear una zona protegida del trànsit. No obstant això, la zona presenta una notable deterioració més enllà dels bancs que hi ha enfront de l’església, amb absència de zones verdes, deficiències en l’estat dels escocells i irregularitats en les rajoles i vorades de calçada i voreres.

Per això, s’indica des de la delegació de Desenvolupament Urbà, l’objectiu principal del projecte consistirà a convertir-lo» en un autèntic espai per als vianants i amable», que abastarà l’encreuament entre Arquebisbe Olaechea i Sant Marcel·lí i els dos carrers que discorren a banda i banda de l’església: Dr. Royo Vilanova i Juan Perpiñá. A grans trets, serà una plaça diàfana per al gaudi del barri, oberta a la celebració d’activitats lúdiques, i que estarà envoltada de zones verdes.

La nova zona enjardinada s’estendrà cap als costats est i oest, per a integrar alguns dels arbres situats al llarg d’Arquebisbe Olaechea. A més, s’ampliarà la mitjana central de Sant Marcel·lí, i s’urbanitzaran els quatre xamfrans adjacents a la plaça, millorant així la connexió entre els costats nord i sud.

El paviment de totes les voreres serà substituït per rajoles hidràuliques d’una o quatre pastilles per a crear un espai homogeni. Així mateix, la plaça comptarà amb un paviment de pedra artificial decorat amb formes geomètriques, excepte en el seu costat aquest, on es col·locarà llamborda de granit per a plantar la falla el mes de març.

Finalment, les jardineres que voregen la plaça seran portats a dependències municipals, on se’ls buscarà nova destinació. Es plantaran 16 arbres amb la seua corresponent xarxa de reg, i s’instal·laran sis nous fanals. A més, la font ornamental serà eliminada. Els treballs, que duraran 3 mesos, compten amb un pressupost de 185.311,08 euros (IVA inclòs).

COMPARTIR