El Grup GEOTEC reuneix en l’UJI a especialistes en informació geogràfica i observació de la Terra del projecte Erasmus + EO4GEO

1407

La Universitat Jaume I de Castelló acull, entre el 30 de maig i l’1 de juny de 2018, un taller i la reunió del projecte europeu Erasmus + «EO4GEO: Cap a una estratègia innovadora per al desenvolupament d’habilitats i la creació de capacitats en el sector de la geoinformació que recolzi l’ús de dades procedents de Copernicus» (www.eo4geo.eu). La reunió està organitzada pel soci espanyol del projecte, el Grup de Recerca GEOTEC de la Universitat Jaume I, i reunirà a experts de tota Europa i Estats Units.

Segons recents informes, la indústria de la informació geogràfica (GI) és un dels sectors amb un major creixement del mercat, la qual cosa implica una gran demanda de professionals. El mateix succeeix per al sector d’Observació de la Terra (EO), en creixent expansió. L’augment dels satèl·lits comercials llançats significa més dades, més serveis que oferir i més experts involucrats.
El projecte, que ara està en els seus primers passos (preparació de l’estratègia d’habilitats dels professionals dels sectors espacial i geoespacial), té com a objectiu identificar les bretxes i l’escassetat entre l’oferta de capacitació de GI/EO i la demanda sectorial. Per a això s’han dissenyat unes enquestes dirigides tant als quals preparen l’oferta formativa, com a les empreses i indústries que demanden professionals amb aquests perfils (http://www.eo4geo.eu/surveys/). Les enquestes estaran disponibles fins al 16 de maig de 2018.

Aquest taller, el primer d’una sèrie que tindrà lloc cada sis mesos, discutirà les troballes (intermèdies) de l’enquesta sobre la demanda de perfils professionals en aquests sectors, i proporcionarà una descripció general dels resultats de sorgits de l’enquesta sobre l’oferta de capacitació EO/GI. També servirà com a punt de partida per al proper pas del projecte, el desenvolupament d’una plataforma informàtica integrada i eines de col·laboració que donin suport tant a professionals individuals com a institucions relacionades.

El taller espera reunir al voltant de 50-60 experts d’aquests sectors amb diferents perfils professionals i perspectives en la matèria. Socis del projecte, experts convidats, usuaris finals, representants del programa Copernicus i parts interessades, tant en la indústria com en entorns docents, discutiran sobre els resultats d’aquestes enquestes. El taller, organitzat en forma de panells de discussió, proporcionarà una contribució per a la realització d’un entregable sobre la demanda d’educació i capacitació espacial/ geoespacial, i avaluarà la (possible) escassetat d’habilitats, llacunes i desajustaments detectats.

COMPARTIR