El TEAM resol 204 reclamacions econòmic administratives en l’Ajuntament de Castelló

  1016

  El Tribunal Econòmic Administratiu de l’Ajuntament de Castelló ha resolt 204 reclamacions i queixes ciutadanes en els dos últims anys. El president del TEAM, Ramón Vilarroig, ha explicat en roda de premsa la labor d’aquest òrgan especialitzat en el coneixement i resolució de les reclamacions econòmic-administratives sobre actes tributaris i altres ingressos de dret públic de competència de l’Ajuntament.

  Una gran part de les qüestions estan relacionades amb l’aplicació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, popularment conegut com a plusvàlua municipal. Sobretot, després que, al maig de 2017, el Tribunal Constitucional dictaminara que els ajuntaments porten anys aplicant l’impost de forma errònia. La sentència va obrir la porta al fet que milers d’usuaris puguen reclamar el 100% del pagat en els casos en què s’haguera venut l’habitatge amb pèrdues.

  La controvèrsia judicial sobre les plusvàlues ha polaritzat l’activitat del tribunal en els últims mesos. El TEAM ha optat per esperar a la jurisprudència del Tribunal Suprem abans de dictaminar sobre les reclamacions. Encara així, el volum global de les resolucions ha sigut alleugerit i es troba al dia, amb 60 peticions per resoldre, la majoria relacionades amb aquest impost. Altres reclamacions habituals tenen a veure amb el cobrament de les multes i sancions imposades per l’Ajuntament.

  A més de la resolució de les reclamacions econòmic-administratives de la ciutadania, el TEAM també emet informes no vinculants sobre les propostes de modificació de les ordenances fiscals. Vilarroig ha indicat que el Govern municipal ha acceptat totes les indicacions plantejades pel tribunal en els seus informes de legalitat. S’han emès sis dictàmens sobre 10 projectes de modificació d’ordenances i un d’imposició i ordenació d’una contribució especial.

  L’alcaldessa, Amparo Marco, ha destacat l’eficàcia del TEAM, que funciona amb independència legal i material. Així mateix, ha valorat l’esforç realitzat per a posar al dia les queixes plantejades per la ciutadania, “des de la independència”. En aqueix sentit, ha destacat el “bon treball” del tribunal i ha declarat que “la ciutadania es mereix que les seues reclamacions es resolguen en el termini que correspon, perquè açò és essencial per a la seguretat jurídica dels seus interessos personals i patrimonials”.

  Vilarroig ha anunciat que la ciutat de Castelló acollirà els dies 25 i 26 d’octubre la 13ª Jornada de Tribunals Econòmic Administratius, un fòrum nacional en el qual representants dels TEAM municipals posen en comú el treball realitzat i comparteixen els criteris aplicats en els dictàmens. Les resolucions del TEAM de l’Ajuntament de Castelló estaran en breu a la disposició de la ciutadania per a la seua consulta en la pàgina web de l’Ajuntament, on també es preveu habilitar una via informàtica per a realitzar els tràmits de forma telemàtica.

  El TEAM està integrat per membres amb dedicació parcial. Està presidit per Ramón Vilarroig Moya, professor del departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. El vocal del tribunal és l’advocat Alfredo García-Petit i la vocal-secretària és Empare Aixeta Benedito, tècnica d’administració general de l’Ajuntament, de l’àrea d’Intervenció.

  COMPARTIR