La tradició ceràmica de Ribesalbes il·lustra el nou segell del Camí del Cid

1436

Ribesalbes (Castelló) s’ha incorporat recentment a la Xarxa de Segellat del Salconducte del Camí del Cid i ho fa amb un segell que al·ludeix a la seua producció ceràmica, de llarga tradició àrab. En el segle XVIII, i a causa de l’excel·lent qualitat de la seua argila, es va instal·lar una fàbrica de pisa que seria l’origen contemporani de la indústria ceramista actual, caracteritzada per la seua rica policromia i les seues decoracions florals. En 1850 existien 12 fàbriques de pisa i quatre tahomas de vernís, i en el segle XX es va produir la industrialització del municipi.

El Salconducte és la credencial que porten els viatgers del Camí del Cid en què reben els segells de les diferents poblacions que formen part l’itinerari. El Salconduit recorda el document que durant l’Edat Mitjana s’utilitzava per a assegurar el pas lliure i segur de viatgers i mercaderies. Actualment en la província de Castelló segellen 34 localitats que, al seu torn, oferixen al viatger del Camí del Cid un total de 73 punts de segellat. Tots els segells – dissenyats per Julián de Velasco – al·ludeixen a algun element significatiu de la població a qui representen.

Junt amb Ribesalbes, el viatger pot segellar el seu salconducte en Almenara, Altura, Arañuel, Atzeneta del Maestrat, Benasal, Burriana, Caudiel, Chilches, Cinctorres, Cirat, Culla, Espadilla, Font d´Ensegures, Forcall, Castellón, Jérica, La Llosa, Les Useres, Mascarell, Montán, Montanejos, Morella, Navajas, Nules, Olocau del Rey, Onda, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Segorbe, Todolella, Toga, Torrechiva, Vila-Real i Vilafranca del Cid.

Ribesalbes forma part de l’Anell del Mestrat, ruta del Camí del Cid preparada per a ser recorreguda per cicloturistes de carretera o per vehicles de motor. Aquells viatgers que vullguen segellar a Ribesalbes poden fer-ho en l’ajuntament de la localitat ubicat en la Plaça Nova, número 1

COMPARTIR