L’Ajuntament aposta per la compra directa d’habitatge per a ampliar el parc social

  589

  La Regidoria d’Habitatge impulsarà la compra directa d’habitatge per a ampliar el parc social. Ho farà mitjançant la segona fase del pla de compra d’habitatge. En la primera part del procés administratiu no han arribat concretar-se les possibles ofertes; algunes per no reunir les condicions del plec de condicions i unes altres per presentar-se fora de termini.

  La Regidoria de María Jesús Garrido confia a aconseguir 18 habitatges mitjançant la compra habitatge i executar els 1,8 milions previstos en aquesta actuació al llarg d’aquest exercici. Ja ha rebut l’interès de diversos propietaris sobre aquest tema.

  Informa que tancat el procés de concurs sense ofertes s’obri segons la legislació en matèria de compra pública la licitació amb negociació, mitjançant la qual es procedirà a l’adquisició directa d’habitatges que complisquen amb els requisits tècnics estipulats per al concurs inicial.

  Aquesta situació és idèntica a l’esdevinguda en altres municipis en els quals també s’han declarat diversos concursos deserts

  L’oficina mòbil que va habilitar l’Oficina Municipal d’Habitatge va rebre l’interès de 18 particulars per al pla de compra o la bossa de lloguer social

  La Regidoria preveu incrementar el parc pública d’habitatge social mitjançant el citat programa de compra i amb la bossa de lloguer social. Respecte a aquesta segona modalitat, l’Ajuntament ha inclòs un incentiu per als propietaris de 1.500 euros per a fomentar el lloguer d’immobles, una quantitat que sumarien fins als 3.500 per a l’abonament d’impagaments o desperfectes. Els propietaris que incloguen els pisos lloguer social tindran prioritat en les ajudes municipals de rehabilitació d’habitatge (cuines, banys i accessibilitat, que financen fins a 2.400 euros.
  Castelló, 21 de gener de 2020

  COMPARTIR