L’Ajuntament d’Alacant estarà present el 17 d’abril a Màlaga en una jornada sobre participació ciutadana

939

El dimarts 17 d’abril, l’Ajuntament d’Alacant participarà en la jornada”El rediseño permanente de los modos de participación e implicación ciudadana”, organitzada per la Fundació Kaleidos, de la xarxa de la qual forma part, i l’Ajuntament de Màlaga, amb la col·laboració de la Diputació de Màlaga, La Sénia i la Federació Andalusa de Municipis i Províncies. L’objectiu d’esta jornada, que tindrà lloc en el Saló dels Espills de l’Ajuntament de Màlaga, és reflexionar sobre la resposta de l’Administració Local davant de les exigències que, en matèria de noves economies, noves tecnologies i noves diversitats es plantegen en un entorn social tan canviant com l’actual.

El Regidor, Carlos Giménez responsable entre altres àrees, de Coordinació de Projectes i de Qualitat, , ha destacat la importància que per a l’Ajuntament d’Alacant té formar part de la “Fundación Kaleidos”, a la que es va incorporar al setembre de 2017, i que permet compartir experiències de participació ciutadana amb altres nou municipis espanyols, treballant en xarxa per al redisseny de nous modes de relació amb la ciutadania, i compartint l’aprenentatge d’estratègies per a aconseguir un govern local de qualitat cada vegada més pròxim.

La jornada comptarà amb tres experts de referència en el seu sector per a la consecució d’aquest objectiu. Aitor Silván, director de NovaGob Lab i col·laborador docent de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) . La seua ponència “La Administración Local como antena y catalizador de relaciones con la ciudadanía. Canales y plataformas” versarà sobre l’equilibri entre els mecanismes de participació tradicionals i les noves tendències impulsades per les tecnologies de la informació.

Per la seua banda, Diego Isabel La Moneda, Fundador del Global Hub pel Bé Comú i Director deldel Global Hub por el Bien Común y Director del Global Forum NESI de “Nueva Economía e Innovación Social”, centrarà la seua intervenció entorn de la ponència “Cocreando una nueva economía desde la participación ciudadana y la innovación social”, sobre els models econòmics alternatius.

En últim lloc, Daniel de Torres Barderi, Director de la la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) i d’Antirumours Global, així com expert del Consell d’Europa en el programa “Intercultural Cities”, intervindrà en la ponència titulada Diversidad cultural: criterios y estrategias prácticas para el éxito de los procesos de integración participada”, sobre les ferramentes i els processos a través dels quals les organitzacions puguen adaptar-se a la nova realitat intercultural.

La jornada permetrà posar en comú i contrastar la sessió de treball intern que se celebrarà el dia 16 d’abril, on responsables tècnics dels diferents ajuntaments membres de la xarxa Kaleidos (Alacant, Bilbao, Burgos, Getafe -presidencia-, Logronyo, Màlaga, Sant Boi de Llobregat, Vitoria-Gasteiz i Saragossa) , en companyia d’experts, iniciaran un procés per a transformar els documents elaborats en guies i ferramentes amb contingut pràctic al servici de l’Administració Local .

COMPARTIR