L’ajuntament d’Alacant inverteix 748.068€ en distintes obres a la ciutat

720

La vicealcaldessa i portaveu de l’equip de govern, Mari Carmen Sánchez, ha anunciat hui l’aprovació en Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alacant de l’adjudicació del contracte de les obres de millora de l’accessibilitat i la revitalització urbana als carrers General Aldave i Olozaga, a la mercantil Pavasal Empresa Constructora, S.A. per un import de 186.863,86 euros, i la convocatòria per a contractar les de l’àmbit dels carrers Tinent Aigualit i Sergent del Riu Llamas amb un termini d’execució de 3 mesos i un pressupost base de licitació de 561.204,36 euros.

Els dos projecte forma part de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible Urbà Integrat (*EDUSI) Alacant – Àrea Les *Cigarreras, que cofinança la Comissió Europea, amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un 50%, dins de l’Eix 12 “Desenvolupament Urbà” del Programa Operatiu de Creixement Sostenible, per a la programació 2014-2020. “Una manera de fer Europa”.

La portaveu municipal, Mari Carmen Sánchez ha explicat que tots dos projectes suposen una inversió de més de set-cents mil euros, i amb ells “es pretén afavorir l’accessibilitat, la mobilitat i la interconnexió entre barris, i aconseguir una àrea de coexistència compartida entre vianants i vehicles, ja que el disseny afavoreix el trànsit per als vianants i limita la velocitat dels vehicles a no més de vint quilòmetres per hora”.

Revitalització urbana: accions concretes
En l’actualitat la calles Tinent Aigualit i Sergent del Riu Llamas, situades en el barri de Carolinas Baixes, connecten l’avinguda d’Alcoi amb el carrer Ronda del Castell, constituint un eix natural de connexió per als vianants entre les altres dues actuacions projectades en l’estratègia *EDUSI, com són la urbanització del carrer Poeta Zorrilla i la urbanització del carrer General Olozaga.

Paviments fotocatalíticos i millores estructurals
Les obres comprenen la remodelació de la calçada i la vorera, que formaran un únic pla i tan sols es distingiran per la qualitat i el color del paviment, així com per l’encintat de la vorada de la zona de rodadura.

El projecte també contempla l’ampliació de l’ample de les zones destinades exclusivament al vianant, mantenint una banda d’aparcament en cordó i projectant sobreamples a les cantonades per a la protecció de la banda d’aparcament i per a la ubicació d’arbratge, jardineres i mobiliari urbà. De manera que s’ha optat per mantindre un ample de la zona de circulació de vehicles de tres metres i una banda d’aparcament en cordó de dos.

Així mateix, per a aconseguir la uniformitat dels viaris de la zona EDUSI, s’ha previst la demolició dels paviments i vorades de les voreres i la construcció d’aquests nous elements amb paviments fotocatalíticos, de propietats anticontaminants, biocides i autonetejadors, que s’activen amb la llum del sol o amb llum artificial, mantenint les superfícies netes, reduint considerablement les substàncies contaminants i contribuint de forma eficaç a millorar la qualitat de l’aire en aquestes zones urbanes.

L’actuació contempla la col·locació d’una nova rasant, el trasllat dels *imbornables existents als nous punts de recollida de les aigües de l’escolament superficial i la substitució de les papereres i els pilons .

En el pressupost del projecte s’ha inclòs l’obra civil necessària per a renovar diversos trams de canonada d’aigua potable al carrer Tinent Aigualit i de diversos trams de la xarxa de sanejament dels carrers Sergent Riu Llamas i Alferes Díaz Sanchís.

Respecte a l’enllumenat, les operacions consistiran en el desmuntatge i retirada dels punts de llum i cablejat existents, l’execució de noves canalitzacions d’enllumenat públic i connexions elèctriques a quadres de comandament existents i la instal·lació de columnes d’enllumenat i lluminàries.

Enllumenat eficient i nou arbratge i mobiliari urbà
En aqueix sentit, es canviaran les lluminàries amb llums led d’alt flux lluminós en color blanc neutre, que estaran equipades amb dispositius per a la telegestió, que per a optimitzaran l’eficiència energètica, reduiran costos energètics, de manteniment i la contaminació lumínica.

També es preveu la plantació de jardineria i arbratge urbà, que actue com a element organitzador de la trama urbana i com a coberta dels viaris. Per al reg s’escometrà una obra civil d’obertura de rases, farciments i l’execució d’arquetes necessàries per a instal·lar la xarxa de reg per degoteig.

La col·locació de mobiliari urbà, bancs i papereres, així com de tots els elements de senyalització, tant horitzontal com vertical, d’acord amb els criteris de disseny i qualitats de l’Ajuntament completen el projecte.

Millora de l’accessibilitat i la revitalització urbana als carrers General Aldave i Olozaga.
Així mateix s’ha adjudicat el contracte de les obres per a realitzar les millores als carrers General Aldave, en el tram comprés entre Crevillent i Dagniol, i en Olazaga, entre l’avinguda Xixona i la Plaça Castelló, amb un termini d’execució és de tres mesos, i compten amb un pressupost de 186.863,86 euros, ien el que es millorarà el paisatge urbà amb nou arbratge.

En aquest sentit, la portaveu popular, Mari Carmen Sánchez va recordar que amb aquest projecte s’ampliarà les voreres tal com demandaven els veïns , que es construiran amb paviments *fotocatalíticos. Aquests materials compten amb propietats anticontaminantes biocides i autonetejadors, que s’activen amb la llum del sol o amb llum artificial, mantenint les superfícies netes, reduint considerablement les substàncies contaminants i contribuint a la millora de la qualitat de l’aire en les zones urbanes.

L’actuació també contempla la renovació de l’enllumenat de tot el carrer, de manera que complisca amb els estàndards de qualitat i eficiència energètica, a través de la instal·lació de lluminàries proveïdes de llums Led. A més, la iniciativa inclou la plantació de jardineria i arbratge urbà, que contribuirà a la reducció de CO2, i el fresat del paviment de la calçada.

Les obres de millora de la seguretat viària, mobilitat per als vianants i accessibilitat, afavoriran la interconnexió entre barris, modificaran positivament el paisatge urbà actual i promouran la revitalització de l’espai públic del carrer General Aldave, compresa entre els carrers Crevillent i Dagnol, i del carrer Olozaga, compresa entre la plaça Castelló i l’Avinguda de Xixona, en l’àmbit urbà de l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) i el complex de l’Antiga Fàbrica de Tabacs.

El projecte inclou actuacions de revitalització, que són part de les primeres operacions que permetran, juntament amb posteriors iniciatives, tant desenvolupar itineraris per als vianants accessibles i permeables entre barris com prolongar les actuacions unint peatonalmente les zones verdes de les muntanyes Benacantil i el Tossal.

COMPARTIR