L’Ajuntament de Castelló de la Plana i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per a incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

1278

L’alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, i el president de MicroBank, Antonio Vila, han signat un conveni de col·laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits, en un acte en el qual també ha participat la regidora d’Impuls de l’Activitat Econòmica, Patricia Puerta.

Amb la signatura d’aquest acord s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per a potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. Sobre la base d’aquest acord, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Amparo Marco ha destacat que aquesta iniciativa “facilitarà el finançament als qui estiguen començant, perquè aquest és un dels principals problemes amb el qual es troben per a poder impulsar els seus projectes. Facilitar l’emprenedoria suposa a més apostar pel talent i la creativitat ciutadana”.

Per la seu banda, el president de MicroBank, Antonio Vila, ha afirmat que “la tasca dirigida a l’accés igualitari al crèdit i el suport a la creació d’ocupació són signes d’identitat que han distingit al banc des del seu naixement i que definiran la nostra actuació en el futur”.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de fins a 25.000 euros (amb un límit del 95 % de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, i poden accedir persones freturoses de garanties i avals.

En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament de Castelló de la Plana es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, i dirigir les persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a MicroBank perquè aquest analitze, i si escau, aprove les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament de Castelló de la Plana desenvolupa iniciatives per a col·laborar amb entitats que tinguen entre les seues finalitats el finançament i promoció de les microempreses i el foment l’autoocupació. Així mateix, l’Ajuntament ha impulsat juntament amb els agents econòmics i socials el Pacte Local per a l’Ocupació, dirigit al disseny, promoció, gestió i avaluació d’accions encaminades a la creació d’ocupació, la inserció sociolaboral i el desenvolupament econòmic, empresarial i social en la ciutat.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament a les microfinances. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos destina al finançament de projectes a través de microcrèdits. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permeten superar una dificultat temporal i faciliten el desenvolupament personal i familiar.

Durant l’any 2017, MicroBank ha concedit a la Comunitat Valenciana un total de 1.912 préstecs destinats a autònoms i microempreses per un import de 22,3 milions d’euros. Per a finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 60,7 milions d’euros a 11.052 iniciatives.

COMPARTIR