L’ajuntament de Castelló implantarà la recollida selectiva de matèria orgànica en 2020

581

La regidoria de Reciclatge i Gestió Integral de Residus de l’Ajuntament de Castelló, encapçalada per Ignasi Garcia, ha presentat l’informe dels resultats de la segona fase del projecte de prova pilot per a la implantació d’un sistema de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus sòlids urbans de Castelló, a càrrec d’INGRES Enginyeria de Residus de la Universitat Jaume I i que s’ha portat a terme durant el període de setembre de 2018 fins a maig de 2019, amb què s’han obtingut uns resultats favorables.

“El nostre objectiu i el nostre compromís és implantar la recollida selectiva de matèria orgànica per al 2020 amb la incorporació del quart contenidor en els residus de la ciutat de Castelló” ha manifestat Garcia.

La segona fase del període d’estudi s’ha desenvolupat en dos àmbits funcionals. En primer lloc, s’han diferenciat dos espais que a la vegada es connecten en dues àrees geogràfiques diferenciades, és a dir, s’ha dividit en productors domèstics en les zones de la Tinença d’Alcaldia Grau i la Tinença d’Alcaldia Est, i productors singulars, els grans productors de residus urbans i assimilables a matèria orgànica com escoles, restaurants o hotels, distribuïts per tot el terme municipal de Castelló.

Acabada la fase de recollida de mostres, la Universitat Jaume I mitjançant l’equip de treball INGRES Enginyeria de Residus, ha elaborat un informe de resultats amb què s’afirma que hi ha hagut un augment del percentatge de matèria orgànica en el contenidor de residus orgànics i de productors singulars durant el 2019, en comparació als resultats obtinguts en el 2017.

Així, el regidor ha afirmat que “en aquesta fase també hem tingut una avaluació dels resultats per part de l’UJI, on els resultats han sortit favorables, ja que dels residus arreplegats, més del 90% és matèria orgànica i per tant, ens dóna una elevada qualitat de matèria per a fer compost”.

De les tres mostres analitzades en la Planta d’Almassora, s’han pogut extreure resultats concloents com què en la primera mostra del 100% del total, el 92,5% es tracta de matèria orgànica davant el 7,5% d’altres residus. En la mostra número dos, el 90,8% ho és, i finalment, en la tercera mostra, el 94% són residus orgànics.

L’informe manifesta que aquest positiu i necessari augment és conseqüent, en major part, a la conscienciació de la ciutadania respecte al reciclatge i a la recollida selectiva, que suposa una millor separació de la matèria orgànica en les cases amb un menor contingut de residus impropis.

Garcia ha volgut expressar la seua satisfacció explicant que “aquesta avaluació es presentarà en el Congrés Iberoamericà de Gestió de Residus que se celebrarà en Paraguai en el mes de setembre”.

COMPARTIR