L’Ajuntament de la capital de La Plana presenta les ajudes a la vivenda

  893

  La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló, dirigida per Ali Brancal, ha presentat les ajudes a la vivenda amb les quals ha estat treballant el personal de l’Oficina Municipal de Vivenda. Es tracta d’un projecte per tal d’ajudar a les situacions d’emergència habitacional i als problemes d’exclusió residencial que afecten als ciutadans.

  Les bases d’aquestes subvencions contemplen ajudes per a la rehabilitació interior de vivendes amb un pressupost total de 156.000 euros amb un import màxim de 2.000 euros per ajuda. Aquestes inclouen la reforma de cuines i banys per a adequar-los a les condicions actuals d’habitabilitat, i la reforma de la vivenda per tal d’adaptar-la a persones amb diversitat funcional. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes qualsevol persona física propietària, usufructuària o arrendatària d’una vivenda situada en el municipi de Castelló de la Plana.

  També s’han convocat ajudes al lloguer social amb un pressupost total de 60.000 euros i un import màxim de 2.400 euros per vivenda. Entre els requisits per a poder accedir es contempla ser titular d’un contracte d’arrendament de vivenda formalitzat en els terminis de la Llei 29/1994 de 24 de novembre d’arrendaments urbans, que la vivenda arrendada siga la residència habitual i permanent de la persona arrendatària, acreditar una antiguitat d’empadronament en el municipi de Castelló de la Plana d’almenys un any, estar inscrit en el Registre de Demandants d’Habitatge Protegit de la Generalitat Valenciana i que la vivenda objecte del contracte d’arrendament ho siga per una renta igual o inferior als 450 euros mensuals o 5.400 anuals, entre d’altres.

  A més, també existeixen dues ajudes per a l’obtenció del Certificat d’Eficiència Energètica, i per a l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE). El primer d’aquests se subvencionarà el 100% del cost del certificat, sense que en cap cas puga superar els 100 euros. Pel que fa a l’obtenció de l’IEE, l’import subvencionable serà el cost de l’elaboració del mateix. En aquest, l’ajuda consistirà en una subvenció màxima de 20 euros per cadascuna de les vivendes que conste l’edifici i de 20 euros per cada 100 m2 de superfície útil del local, sense que de cap manera se supere la quantitat de 500 euros per l’edifici, ni el 50% del cost de l’informe.

  COMPARTIR