Les obres del ‘skate park’ la muntanya Tossal, més prop

1743

L’Ajuntament d’Alacant ha fet l’últim pas amb l’aprovació en la junta de Govern del pla de seguretat i salut per a la posada en marxa de les obres de “rehabilitació del Skatepark Muntanya Tossal i regeneració com a espai de dinamització urbana” en l’àmbit de l’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), cofinançat per la Comissió Europea. L’obres que van ser adjudicades a la mercantil Nerco Infraestructures, tindran un import de 368.432,90 € i un termini d’execució de quatre mesos.

El regidor d’Urbanisme, Adrián Santos, ha ressaltat la implicació de l’equip de govern a rehabilitar aquest complex esportiu amb la finalitat de “renovar els espais esportius de la ciutat perquè els joves gaudisquen d’un oci saludable i tindre una ciutat més amable i pròxima”.

El projecte contempla una renovació total del *skatepark amb una nova pista que incorpora nous obstacles i rampes, mitjançant una nova pell de formigó, que permeta realitzar esdeveniments esportius i complisca les exigències en campionats, projectant nous obstacles i rampes en dos nivells.

A més aquesta previst que en la part més profunda es creuen dues dunes enllaçades i dues extensions amb *cooping de piscina i de tub, i es tanque completament mitjançant nous *corners per a donar més fluïdesa en el nivell més baix, i en el superior s’ha projectat una zona de *street amb escales i rampes, amb dos set de *hubbas i baranes en les graderies i una plataforma intermèdia.

Aquest projecte s’emmarca dins de l’àmbit de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (*EDUSI) – Àrea Les *Cigarreras, del municipi d’Alacant, cofinançat per la Comissió Europea amb càrrec al FEDER dins de l’Eix 12 “Desenvolupament Urbà” del Programa Operatiu de Creixement *Sostenigle, per a la programació 2014-2020, “Una manera de fer Europa”.

Instal·lacions esportives pioneres

Aquestes instal·lacions es van construir en la dècada dels anys 90, quan va suposar un equipament pioner a Espanya respecte a la pràctica urbana d’aquests esports. Ara, el projecte aprovat per la Junta de Govern Local té per objectiu, atenent tant les peticions dels veïns de la zona com a les dels usuaris, la rehabilitació d’aquest espai públic que és utilitzat pels *skateboard i que, amb el pas dels anys, s’ha deteriorat.

En aqueix sentit, després de diversos processos de participació ciutadana en els quals s’han presentat propostes i suggeriments, s’ha acordat dinamitzar aquest àrea, amb el consens d’associacions i esportistes d’aquestes pràctiques. Per a això s’ha contemplat l’actualització rehabilitació de les rampes, la col·locació de de les proteccions metàl·liques i la instal·lació de nous obstacles.

La millora dels passos als diferents nivells del skatepark garantiran les condicions d’accessibilitat per a tot tipus d’usuaris i acompanyants i facilitarà la compatibilització de l’ús per als vianants i per a patinadors. A més, la creació d’un nou accés pel sud del skatepark generarà major proximitat amb el bar-cafeteria del parc i possibilitarà una altra entrada al lloc.

El projecte també inclou la renovació del paviment, del mobiliari i de l’arbratge urbà. Així mateix, destaquen altres actuacions d’urbanisme inclusiu com la reordenació de les àrees d’estada, la construcció d’un mirador elevat, la creació de noves zones d’ombra mitjançant la instal·lació de pèrgoles i la generació d’un itinerari accessible des del carrer Escultor Bañuls, que envoltarà tot el *skatepark i permetrà la millor integració de les instal·lacions renovades en l’ambient urbà d’aquesta zona de la ciutat.

Objectiu: la dinamització social

L’objectiu del projecte és la recuperació de l’espai urbà i la millora de l’entorn en la zona esportiva de la Muntanya *Tossal, per a crear serveis i fomentar l’oci saludable, la cohesió social i la participació ciutadana. D’aquesta forma, la fi del projecte es correspon amb les accions que marca l’Objectiu Temàtic 9, encaminat a “promoure la inclusió i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació” i inclosos en la línia d’actuació 11, per a “desenvolupar programes d’atenció social per a persones en situació de risc, com a espai on possibilitar programes de dinamització ciutadana i programes de prevenció per a joves en risc d’exclusió”.

COMPARTIR