Nova ordenança per a València amb prioritat pels vianants i el transport públic

864

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat este matí l’esborrany de la nova Ordenança de Mobilitat, que té com a eix fonamental la figura de les persones que es mouen a peu per l’espai públic. Tal com ha subratllat l’edil, «allò que definix esta ordenança per damunt de tot és que posa per primera vegada per davant els vianants, que som tots i totes els qui habitem la ciutat».

En la seua presentació davant els mitjans de comunicació, el regidor ha explicat que tot l’articulat del text «s’ha realitzat des d’este prisma; i cada decisió s’ha pres tenint en compte este principi de protecció i prioritat de vianants». Grezzi ha agraït «el treball intens i dedicat del personal tècnic del Servei Municipal de Mobilitat Sostenible en l’elaboració d’este esborrany», un document que, a més, ha assumit les aportacions de la ciutadania a través d’un procés participatiu en el qual s’han efectuat tres tallers específics.

El segon eix distintiu de la proposta d’Ordenança se centra en el transport col•lectiu que és, després dels desplaçaments a peu, la segona manera més usada pels valencians de moure’s per la ciutat. El text subratlla la seua protecció i prioritat sobre les formes de mobilitat motoritzades particulars.

A més, l’Ordenança inclou com a novetat la possibilitat d’establir Àrees de Prioritat Residencial (APR), un àmbit territorial configurat per un conjunt de vies públiques delimitades i amb continuïtat geogràfica, en les quals es puguen implantar, amb caràcter general, mesures de restricció d’accés, circulació i estacionament de vehicles. L’objectiu d’estes zones, ha explicat Grezzi, és disminuir la intensitat de trànsit “amb les vistes posades a protegir l’espai públic, patrimoni de tota la ciutadania”; i es preveu que s’assenyalen especialment en àrees històriques o residencials, així com en unes altres especialment sensibles per motius diversos.

PATINETS I BICICLETES, MAI PER LES VORERES

L’esborrany de la nova ordenança regula per primera vegada la presència i ús dels anomenats vehicles de mobilitat personal, és a dir, patins, patinets i altres elements de característiques similars que, fins ara, estaven prohibits (en l’ordenança anterior), «prohibició que ha implicat diversos problemes per a la seua circulació per la ciutat», ha lamentat el regidor.

Segons es determina en l’esborrany, els patinets elèctrics podran circular pels carrils-bici o pels ciclocarrers i zones residencials, segons siguen les seues categories i característiques de velocitat i potència. En uns casos podran circular per les zones per als vianants (patinets de menor potència), mentre que els de major velocitat aniran per carrils-bici i ciclocarrers. El límit de velocitat màxim serà diferent segons la zona: 10Km/hora de les zones per a vianants, 20 km/hora als carrils bici, i fins a un màxim de 30 Km/hora als anomenats “carrers 30” d’un sol carril de circulació.

Els usuaris d’estos vehicles no estaran obligats a dur casc, però sí llums i timbre en els seus patins; i Mobilitat suggereix, a més, que facen ús d’elements reflectors. En cap cas, ha subratllat el delegat de Mobilitat, es permetrà l’ús d’estos vehicles en les voreres, que queden reservades exclusivament per a ús de vianants.

De fet, ha recordat el regidor, l’ordenança tampoc permet que les bicicletes puguen circular per les voreres: està totalment prohibit. «El text resol qualsevol tipus de dubte sobre el lloc de les bicicletes a la ciutat, que és fora de les voreres», ha destacat Grezzi, i l’única excepció serà el cas de xiquetes i xiquets que estiguen jugant o aprenent a circular sobre dos rodes, però que hauran d’anar sempre acompanyats d’una persona adulta a peu. Una altra de les novetats del text és que regula la ciclologística així com els mecanismes per a poder controlar els grans grups de turistes amb bici. A més, i com ja va avançar el regidor després de la seua reunió dies arrere amb la Cap Provincial de la DGT, la nova ordenança introdueix també a València la regulació a 30 km/hora en vies de només un carril per sentit.

EL TRANSPORT PÚBLIC

Quant al segon gran eix de l’ordenança, el transport públic, se subratlla l’absoluta obligatorietat d’alliberar el carril EMT-Taxi de tot tipus d’obstacles, atés que s’entén que este carril és l’únic reservat per al transport de tota la ciutadania. Només es permetrà el seu ús per part dels servicis públics urgents o d’emergència; els cotxes i motos podran realitzar parades i estacionar en les mateixes condicions que fins ara.

La nova ordenança recull algunes de les propostes de sectors, com ara transportistes i repartidors: amplia el tonatge permés per als vehicles de repartiment de mercaderies fins a les 12 tones, i incrementa el període de temps màxim de les zones de càrrega i descàrrega de 20 a 30 minuts en les zones senyalitzades. La nova ordenança “atén la històrica petició d’este sector de recuperar l’ús quasi exclusiu de les zones de càrrega i descàrrega”.

Altre aspecte destacable de l’ordenança és que obri la porta a la regulació progressiva de l’aparcament no regulat de motocicletes sobre les voreres, mentre l’Ajuntament continua ampliant l’aparcament en calçada. S’elaboraran plans zonals, però en cap cas es permet que es puga circular amb la moto en marxa sobre les voreres.

Pel que fa a l’estacionament, l’ordenança introdueix una novetat en l’estacionament regulat (l’ORA), que és la creació de la zona d’estacionament exclusiu per a residents. Fins ara a València només hi havia zones de rotació, i d’ús mixt de rotació i de residents. «A partir d’ara, igual que succeeix en pràcticament totes les grans capitals del món, també tindrem zona exclusivament de residents», ha explicat Grezzi.

El text es deté finalment en aspectes com la modificació de l’accés als guals, que es flexibilitza en determinades circumstàncies, segons el tipus d’immoble, “un aspecte reclamat especialment des dels pobles de València”. Així mateix, i per primera vegada, els camins rurals apareixen de manera expressa en l’ordenança, segons la proposta del veïnat, i es preveu iniciar un treball de catalogació d’estos camins i el seu ús.

L’esborrany d’esta ordenança haurà de ser informat a partir d’ara pels diferents servicis municipals, i posteriorment continuarà la seua tramitació segons preveu la legislació vigent, fins a la seua aprovació definitiva per part del Ple Municipal, una vegada complits tots els terminis i fases pertinents.

COMPARTIR