Transport pneumàtic per a productes en pols, la solució ideal

1787
TAYTESA transport pneumàtic

Una empresa que haja d’utilitzar productes granulats o pulverulents (és a dir, que es presenten en forma de pols) necessita d’un sistema de transport ràpid, fiable i que no embrute o contamine l’espai al seu voltant. La manera més pràctica de portar aqueix producte des del punt d’origen fins al de destinació és el transport pneumàtic.

Aquest tipus de transport permet que el material granulat viatge a través de canonades tancades, amb l’aire comprimit o un altre gas com a font de propulsió del material. Això vol dir que amb el transport pneumàtic de pols el material es mou gràcies a l’acció de l’aire comprimit, que l’eleva i fa circular al llarg del sistema de canonades del transport pneumàtic.

El “transporte neumatico”, la solució neta i efectiva per a moure granulats

En moure’s a través d’aquest circuit de canonades del “transporte neumático”, el material no s’escapa ni produeix contaminació en l’ambient, la qual cosa permet guanyar en neteja en la zona de treball. El sistema de transport pneumàtic és més eficient que un sistema de transport de granulats i pulverulents a través de bandes de cautxú a l’aire lliure.

Per a aconseguir un sistema de “transporte neumático” es necessita realitzar un estudi de l’espai a recórrer, el tipus de material a moure i altres variables. No serveix un mateix sistema de transport pneumàtic per a un producte de gra més gruixut que per a un element en pols fina. És necessari adaptar la potència de l’aire comprimit al tipus d’element a transportar i a la distància a recórrer.

El sistema de “transporte neumático” es compon d’un propulsor pneumàtic que genera la força de l’aire necessària per a moure el producte, unes canonades per al transport i la sitja on s’emmagatzemarà el producte. Addicionalment el sistema de transport pneumàtic necessita d’altres components, que varien segons la composició del producte a transportar.

En TAYTESA treballen per a oferir la millor solució per al transport pneumàtic en l’empresa de la manera més funcional i eficient. Dissenyen i fabriquen tots els components d’una línia de transport pneumàtic perquè res falle i el transport es puga realitzar de manera eficaç i correcta.

Els diferents elements de la línia de transport pneumàtic es fabriquen d’acord a la normativa europea vigent, per a garantir tota la seguretat que necessita un sistema d’aquest tipus. A més, després de la fabricació cada element se sotmet a una sèrie de proves que utilitzen materials que no danyen el recorregut, com són líquids penetrants, una radiografia dels punts de soldadura i altres proves que garanteixen l’estanquitat del recorregut.

En TAYTESA son experts en sistemes de transport pneumàtic per a trobar la millor solució per a les seues necessitats. Estem a la seua disposició per a resoldre qualsevol dubte i solucionar la seua necessitat pel que fa als sistemes de transport pneumàtic.

COMPARTIR