Un 70% de increment al pressupost identificat amb impacte de gènere a l’ajuntament de Castelló

  1109

  El pressupost identificat amb impacte de gènere 2018 de l’Ajuntament augmenta un 70% respecte al 2017

  La regidora d’Igualtat, Ali Brancal, junt a l’agent d’igualtat del Servei d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes, Rosana Pastor, i la cap del Negociat de Gestió Econòmica, Teresa Guillamón, han presentat aquest matí l’Informe d’Impacte de Gènere al pressupost municipal del 2018, en el qual fins a 23 negociats de l’Ajuntament de Castelló han identificat impacte de gènere al seu pressupost i que suposa el 27% del total de negociats de l’Ajuntament.

  La metodologia aplicada consisteix en la classificació dels recursos pressupostaris inclosos als Plans Departamentals d’acord a si són despeses i inversions amb impacte directe i les seues intervencions contribueixen directament a promoure la igualtat de gènere actuant com a motor de canvi per a modificar les causes i efectes de la desigualtat de gènere; amb impacte indirecte si es tracta d’intervencions que, sense tindre necessàriament la igualtat de gènere com a objectiu principal, en la seua implementació es té en compte el seu efecte potencial; i amb impacte no identificable perquè fins al moment no es tenen dades de quin és el seu impacte. Cal assenyalar que en el cas de les inversions amb impacte directe un 89% va destinat a la corresponsabilitat social per a la cura i sostenibilitat de la vida, un 8% a la cultura de la igualtat, i sols un 3% està focalitzat a accions per revertir la desigualtat que tenen les dones.

  Integrar la perspectiva de gènere en el Pressupost de l’Ajuntament de Castelló, tal com ha manifestat Rosana Pastor, “implica tindre en compte que el procés de socialització diferenciada i jerarquitzada de dones i homes genera una posició i situacions de desigualtat en la societat”. Pastor ha explicat que treballar amb perspectiva de gènere significa “reconéixer desigualtats de gènere i el menor accés de les dones a recursos i serveis; avaluar les diferents necessitats i realitats d’homes i dones, identificant escletxes i promovent una organització social de la cura responsable; i identificar que els pressupostos no són neutres al gènere, ja que tenen un impacte diferenciat sobre la vida de dones i homes”. En total, en aquest procés dels pressupostos amb perspectiva de gènere s’han identificat quasi 19 milions d’euros amb impacte de gènere per al pressupost del 2018.

  La regidora Brancal ha destacat que “enguany ha augmentat en un 6% els Plans Departamentals que identifiquen gènere, passant de 18 fins a 23 en el 2018” i “l’import del pressupost amb perspectiva de gènere identificat en 2018 augmenta un 70% respecte de l’identificat en 2017”. Així mateix, el percentatge de despesa amb impacte de gènere identificat sobre el total del pressupost de l’Ajuntament s’ha incrementat d’un 6% a un 11%.

  A més, durant aquest any es definirà el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes de l’Ajuntament que donarà l’oportunitat als pressupostos amb perspectiva de gènere d’incorporar-se dins d’aquesta ferramenta i enfortir la seua acció.

  COMPARTIR