Borriana insisteix en la necessitat de cessió per 30 anys de l’antic ambulatori per a albergar els Serveis Socials

1166

Després de la petició per part de la Tresoreria General de la S. S. sobre l’inventari de béns immobles en la ciutat, l’alcaldessa ha tornat a sol·licitar que «la cessió per part del Ministeri estiga d’acord amb la inversió que es realitzaria i s’amplie a trenta anys»

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha tornat a sol·licitar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social la cessió de l’antic ambulatori situat en els números 29 i 31 del Carrer València de la ciutat per a un total de trenta anys, ja que com ha explicat a través de la nova petició «segueix sent intenció d’aquesta Administració situar les dependències municipals de Serveis Socials, i que és necessari realitzar obres en el citat immoble que suposen un elevat cost pera aquest Ajuntament, sol·licitem de nou la cessió de l’ús de l’immoble a aquest Ajuntament per un termini de 30 anys».

La nova sol·licitud per part de l’Ajuntament de Borriana es produeix després de la petició del mateix Ministeri d’informació sobre diferents immobles de la ciutat la titularitat de la qual correspon a l’Executiu Central, per a actualitzar l’inventari de béns que té en el municipi, la resposta del qual ja s’ha fet arribar al Ministeri amb tota la informació sol·licitada, i «on hem volgut tornar a incloure la petició de cessió per a trenta anys, explicant i argumentant, per exemple, la notable inversió que s’hauria de realitzar a nivell municipal per a dur a terme les obres en l’immoble, i que segons la Memòria Valorada redactada per l’Arquitecte Municipal ascendiria a un total de 600.238,91 euros, amb el que entenem que seria un esforç important que hauria de correspondre’s amb eixa cessió de trenta anys».

Així, després de les diferents peticions realitzades des del consistori, l’alcaldessa ha volgut insistir que «la inversió que estem disposats a realitzar a nivell municipal ha de disposar del temps suficient per a poder ser amortitzada, per això hem cregut més que just i necessari realitzar aquesta nova petició perquè la cessió de vuit anys que proposa el Ministeri s’amplie fins als trenta que sol·licitem des de Borriana, ja que entenem que fins i tot suposaria una optimització del treball realitzat des de Serveis Socials i estaria molt més d’acord amb la forta inversió de més de 600.000 euros contemplada per a la rehabilitació i posada a punt de l’edifici del carrer València».

COMPARTIR