La Diputació dóna el primer pas per a la renovació integral de la carretera de Moncada en adjudicar l’estudi previ

1281
diputacio valencia renovacio integral carretera moncada

La Diputació de València ha donat el primer pas per a escometre la renovació integral de la carretera CV-315 en el tram de València a Moncada. L’àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí ha adjudicat la redacció dels estudis previs de millora de seguretat vial i foment de la intermodalidad a l’empresa MS Ingenieros, per un import total de 45.751 euros. Aquest treball suposa abordar la solució definitiva als problemes de col·lapse de tràfic i seguretat vial que afecten a la via des de fa anys.

Hem fixat la seguretat com a prioritat en l’àrea de Carreteres”, ha asseverat el president de la Diputació, Jorge Rodríguez. “Apostem per mantenir en les millors condicions possibles les vies ja existents, actuant en aquelles en les quals hi ha punts de conflicte”. A més, amb aquestes actuacions es pensa en tots els usuaris de la via: aquesta carretera forma part del pla per a habilitar 132 quilòmetres de vies per a bicis i vianants amb l’objectiu de millorar la seguretat de ciclistes i vianants i fomentar el transport sostenible. “S’està atenent a reivindicacions històriques”, ha expressat Roidríguez com a banderer, al costat de Seguí, d’aquesta causa.

Una actuació prioritària
Aquest canvi de paradigma a l’hora d’actuar en la xarxa provincial de carreteres afavoreix actuacions que cerquen solucions en punts de conflicte de tràfic i falta de seguretat, com és el cas d’aquesta via que uneix València amb Nàquera passant per Moncada. Una carretera que ha estat definida com “una senda medieval” que unia nuclis de població d’origen islàmic i que “hui serpentea entre l’horta que resisteix a l’urbanisme feroç”. En el tram afectat, d’uns 5 quilòmetres i amb els veïns i veïnes de Poble Nou i Benifaraig com dues dels principals damnificats, cobren especial rellevància els nombrosos accessos directes sense cap tipus d’ordenació i interseccions, la qual cosa genera situacions de perill i molèsties contínues als milers d’usuaris diaris de la via.

Tot açò ja va motivar que a l’estiu de 2011 es redactara un estudi sobre l’eix València-Nàquera que no va donar fruits i va ser rebutjat per ser inviable a curt termini. Però el problema no va acabar, i la CV-315 encara demana actuacions que milloren la seguretat vial i la funcionalitat de la mateixa, un arreglament que assegure unes condicions mínimes tant per al transport públic com per a un ús digne per part de vianants i ciclistes.

L’elevada intensitat de tràfic i la sinistralitat seran dues dels aspectes a tenir en compte, juntament amb el tracte respectuós amb l’horta i unes exigències de disseny que potencien la mobilitat en transport públic, per als vianants i ciclistes, integrant així a tots els usuaris de la via. A més, es realitzarà un estudi d’impacte ambiental, d’acord amb una indispensable coordinació interadministrativa, per a aconseguir així una actuació consensuada i viable, que done com resultat un eix integrador en el territori que resolga una demanda històrica de veïns i veïnes

COMPARTIR