El Grup Moldtrans, primera empresa de logística i transport amb la certificació ISO 10667:2013

120
El Grup Moldtrans, destacat operador espanyol de transport terrestre internacional, marítim, aeri, distribució nacional, transport insular, logística, logística de fires i duanes, anuncia l’obtenció de la certificació “ISO 10667:2013 – Prestació de serveis d’avaluació. Procediments i mètodes per avaluar persones en entorns laborals i organitzacionals” emesa per l’entitat de certificació TÜV. Aquest èxit converteix el Grup Moldtrans en la primera empresa espanyola del sector del transport i la logística que obté aquesta prestigiosa certificació de recursos humans.

L’ISO 10667:2013 és una norma internacional que estableix els estàndards per a l’avaluació de personal en entorns laborals i organitzacionals, ja sigui amb finalitats de selecció, avaluacions del rendiment o promoció interna. Defineix procediments i mètodes per assegurar que l’avaluació sigui objectiva, professional i lliure de biaixos, a més de garantir l’equitat en la presa de decisions relacionades amb l’ocupació, el desenvolupament de carreres i les decisions organitzatives. Aquest estàndard ha esdevingut una eina essencial per a la gestió efectiva dels recursos humans en tota mena de sectors.

En aquest sentit, la certificació ISO 10667:2013 obtinguda acredita que els procediments i els mètodes d’avaluació de personal del Grup Moldtrans són objectius, professionals i estan lliures de biaixos. Així mateix, assegura que l’empresa aplica aquests estàndards fins i tot quan aquestes avaluacions les fan terceres parts, com ara firmes de selecció de personal, per tal de garantir l’equitat en aquests processos fonamentals.

A més, l’ISO 10667 impulsa la millora contínua de l’àrea de Recursos Humans, en alinear els processos d’avaluació amb l’estratègia empresarial i assegurar l’homogeneïtat dels criteris de qualitat en la gestió del personal a nivell global, cosa que permet consolidar pràctiques efectives i equitatives en la presa de decisions.

Això no només enforteix la credibilitat interna del departament de Recursos Humans del Grup Moldtrans, generant més confiança en la gestió del capital humà, sinó que també contribueix a l’“employer branding” de la companyia. Així es crea una imatge positiva al mercat laboral que afavoreix l’atracció del talent en un context d’escassetat de personal. El 78 % de les empreses de transport i logística a nivell nacional tenen dificultats per trobar els professionals que necessiten, un problema que a nivell general està frenant el desenvolupament del sector logístic global, segons diversos estudis.

“Amb l’obtenció de la certificació ISO 10667:2013, posem el focus i el valor a les persones, que són part fonamental en el desenvolupament de l’activitat de la nostra empresa. No només sistematitzem d’acord amb els estàndards internacionals més exigents l’avaluació de les persones que s’incorporen a la nostra organització, sinó també els criteris d’avaluació continuada i promoció interna de les que ja formen part del nostre equip”, explica Antonio Blay, director de recursos humans del Grup Moldtrans.

L’obtenció de la certificació ha requerit la definició dels drets i les obligacions tant dels avaluats com dels avaluadors dins del Grup Moldtrans. Com a resultat, durant el procés de selecció, els candidats accepten un conjunt de normes comunes per a totes les delegacions, mentre que els entrevistadors reben formació del departament de Recursos Humans per assegurar la correcta execució del procés.

Sobre Moldtrans

Creada el 1979, el Grup Moldtrans és una empresa de capital 100% nacional líder al sector transitari. Disposa de més de 120.000 m² d’instal·lacions i una xarxa d’agents i corresponsals que abasta el món sencer. Això permet oferir als clients tota mena de serveis de transport terrestre internacional, marítim i aeri, a més de distribució, transport express, logística i duanes. 

Més informació a www.moldtrans.com

COMPARTIR